Användarvillkor

Allmänna villkor för användning av webbplatsen Etnomat.se

Webbplatsen etnomat.se publiceras av Etnomat i Sverige AB. Etnomat i Sverige AB strävar efter att så långt som möjligt tillse att de uppgifter som finns tillgängliga på webbplatsen är korrekta men lämnar inte någon garanti eller annan utfästelse om uppgifternas innehåll eller dess beskaffenhet i övrigt. Användare av webbplatsen har inte rätt att gentemot Etnomat göra gällande någon påföljd, inbegripet krav på ersättning för ekonomisk eller annan skada, till följd av fel eller påstått fel i uppgifterna på denna webbplats.

Genom att nyttja webbplatsen bekräftar du att du accepterar följande villkor för användningen av innehållet på webbplatsen.

Behandling av personuppgifter (PUL)

Etnomat i Sverige AB tillämpar Personuppgiftslagen (PUL) och värnar om den personliga integriteten vid behandling av personuppgifter.

Personuppgifter som lämnas till Etnomat i Sverige AB vid medlemsregistrering, föreningsaktivitet, erfarenhetsutbyte mellan medlemmar eller för annan föreningsverksamhet används för administration och upprätthållande av service till föreningens medlemmar eller för att uppfylla rättsliga krav som kan ställas på verksamheten.

Personuppgifterna används i första hand av Etnomat i Sverige AB men kan – för samma ändamål - lämnas ut till företagets dotterbolag/moderbolag/systerbolag. Utlämning kan även ske till företag eller organisation som Etnomat i Sverige AB's dotterbolag samarbetar med för aktiviter eller förmåner riktade till föreningens medlemmar.

Etnomat i Sverige AB lämnar inte ut personuppgifter till annan tredje man om det inte finns lagstiftning som kräver utlämnande. Etnomat i Sverige AB bevarar personuppgifter bara så längre det behövs för ändamålet med behandlingen.

Du har rätt att en gång om året kostnadsfritt få besked om vilka personuppgifter som föreningen har om dig efter en skriftlig ansökan. Eventuella felaktiga personuppgifter kan du be att få rättade. Du kan även skriftligen begära att dina personuppgifter inte används för direkt marknadsföring. Skicka din begäran till Etnomat i Sverige AB, märk med ”PUL”. Personuppgiftsansvarig är Etnomat i Sverige AB Lantmannagatan 59b, 214 48 Malmö.

Personuppgiftsombud (hela koncernen) är Hamit Reyhanioglu. Har du synpunkter på Etnomat i Sverige AB's behandling av dina personuppgifter kan du ta kontakt via info@etnomat.com

Immateriella rättigheter

Etnomat i Sverige AB förbehåller sig äganderätt, upphovsrätt och övriga immateriella rättigheter till informationen på webbplatsen. När inte annat anges kräver publicering, reproduktion, överföring eller lagring av hela eller en del av innehållet på webbplatsen, med undantag för lagring på dator eller utskrift för personligt bruk, Etnomat i Sverige AB's tillstånd. Innehållet på webbplatsen får citeras i den mån det är tillåtet enligt gällande upphovsrättslagstiftning. Vid citering skall källan tydligt anges. Varumärken och logotyper som förekommer på webbplatsen får inte reproduceras, publiceras eller distribueras utan rättighetsinnehavarens skriftliga medgivande.

Deltagare i chattar, debatter och liknande på etnomat.se får enbart lägga in material som de själva har upphovsrätt till eller som de har rätt att lägga in på detta sätt. En deltagare som lägger in material förutsätts medge att informationen får lagras, spridas och publiceras.

Länkning

Etnomat i Sverige AB tillhandahåller länkar till andra webbplatser på webbplatsen. Länkarna innebär inte en rekommendation eller en garanti beträffande de tjänster och produkter som tillhandahålls på eller via en sådan webbplats. All användning av sådana länkar sker på användarens risk och Etnomat i Sverige AB är inte ansvarig för innehållet på, användningen av eller tillgängligheten till en sådan webbplats.

Alla länkar till Etnomat i Sverige ABs webbplats ska gå till hemsidan om inte annat skriftligen överenskommits med Etnomat i Sverige AB. Vid sådan länkning ska all information öppnas i ett separat fönster och får inte placeras inom den andra webbplatsens ramar eller under den andra webbplatsens varumärke eller logotyp.

Cookies

etnomat.se webbplats innehåller cookies. En cookie är en textfil som sparas på besökarens dator när man besöker webbplatsen. Textfilen används bl a för att underlätta besökarens användning av webbplatsen.

Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil permanent på din dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan du senast besökte den aktuella webbplatsen. Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Under tiden du är inne och surfar på en sida, lagras den här cookien temporärt i din dators minne exempelvis för att hålla reda på vilket språk du har valt. Sessionscookies lagras inte permanent på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

etnomat.se använder en sessioncookie för att hålla ordning på inloggningar till våra medlems- och kundsidor. Denna cookie skapas först när man väljer att logga in och tas bort när man loggar ut eller stänger webbläsaren. För att hålla ordning på de frågor vi ibland ställer via webbplatsen så skapas en permanent cookie som innehåller information om du svarat eller inte på frågan. Denna cookie tas inte bort automatiskt.

För att kunna få full funktionalitet på vår webbplats så krävs det att du accepterar cookies. Om du inte vill accepterar cookies så kan du stänga av dessa i din webbläsare eller välja att lämna vår webbplats genom att stänga din webbläsare.

Tillämplig lag

Webbplatsen och dessa Användarvillkor ska tolkas och tillämpas enligt svensk lag. Tvister i anledning av webbplatsen och dessa Användarvillkor skall prövas enligt svensk lag och svensk domstol.